Ομιλία, ημερίδα “Σύγχρονα Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”

Ομιλία του Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου στην ημερίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο “Σύγχρονα Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων“, 5 Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο “Η πρόταση Οδηγίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ποινικό τομέα“.

Σεμινάριο, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή

Σεμινάριο στο ερευνητικό κέντρο ΑΘΗΝΑ – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης από τον Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, με τίτλο “Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή:
Εισαγωγή και ανάλυση επιμέρους  ζητημάτων“.