Ελληνική προεδρία, Αν. Πρόεδρος Ομάδας DAPIX

Κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου ορίστηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής DAPIX – Working Group on Information Exchange and Data Protection, με αντικείμενο την επεξεργασία του EU data protection reform package.