Καλές γιορτές!

Καλές γιορτές! Αντί εντύπων ευχετηρίων χριστουγεννιάτων καρτών η MPlegal υποστήριξε το Χαμόγελο του Παιδιού.