Συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της e-ΘΕΜΙΣ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ομιλία του Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της e-ΘΕΜΙΣ και Πανεπιστημίου Μακεδονίας «LegalTech & Data Protection» με τίτλο «Η πρόταση Οδηγίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ποινικό τομέα – ένα απαραίτητο συμπλήρωμα του Κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου για τα προσωπικά δεδομένα;»

Η MPlegal Υποστηρικτής του Προγράμματος egg – enter•grow•go

Η MPlegal είναι Υποστηρικτής του Προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «egg – enter•grow•go», που σχεδιάστηκε από τη Eurobank και το Corallia με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τόνωση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

Ημερίδα Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ

Ο Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου έκανε ομιλία με τίτλο “10 σημεία για το ‘επιχειρείν’ στη διεθνή αγορά σχετικά με την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας” κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (IPR) – Μια πρόκληση για την αξιοποίηση της έρευνας» που οργάνωσε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ την 18 Δεκεμβρίου 2012.