Ημερίδα Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ

Ο Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου έκανε ομιλία με τίτλο “10 σημεία για το ‘επιχειρείν’ στη διεθνή αγορά σχετικά με την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας” κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (IPR) – Μια πρόκληση για την αξιοποίηση της έρευνας» που οργάνωσε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ την 18 Δεκεμβρίου 2012.

Ομιλία, ημερίδα “Σύγχρονα Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”

Ομιλία του Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου στην ημερίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο “Σύγχρονα Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων“, 5 Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο “Η πρόταση Οδηγίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ποινικό τομέα“.

Σεμινάριο, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή

Σεμινάριο στο ερευνητικό κέντρο ΑΘΗΝΑ – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης από τον Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, με τίτλο “Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή:
Εισαγωγή και ανάλυση επιμέρους  ζητημάτων“.