Καλές γιορτές!

Καλές γιορτές! Αντί εντύπων ευχετηρίων χριστουγεννιάτων καρτών η MPlegal υποστήριξε το Χαμόγελο του Παιδιού.

4oς κύκλος egg – enter•grow•go

Ο τέταρτος κύκλος του EGG – ENTER-GROW-GO άρχισε! Η MPlegal θα παρέχει υπηρεσίες υποτήριξης στα θέματα προσταασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Ομάδων για μια ακόμα χρονιά!