5ος κύκλος EGG – ENTER-GROW-GO!

Ο πέμπτος κύκλος του EGG – ENTER-GROW-GO άρχισε! Η MPlegal θα παρέχει υπηρεσίες υποτήριξης στα θέματα προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Ομάδων για μια ακόμα χρονιά!