Πρόγραμμα Egg-Enter-Grow-Go: Υποστηρικτής η MPlegal

Ο δεύτερος κύκλος του Προγράμματος «egg – enter•grow•go», μιας πρωτοβουλία  Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης της Eurobank την οποία σχεδίασε και υλοποιεί με το Corallia, ξεκίνησε. Η MPlegal παρέχει για δεύτερη χρονιά τις νομικές της υπηρεσίες ως Υποστηρικτής του Προγράμματος.