Συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της e-ΘΕΜΙΣ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ομιλία του Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της e-ΘΕΜΙΣ και Πανεπιστημίου Μακεδονίας «LegalTech & Data Protection» με τίτλο «Η πρόταση Οδηγίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ποινικό τομέα – ένα απαραίτητο συμπλήρωμα του Κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου για τα προσωπικά δεδομένα;»