Η MPlegal Υποστηρικτής του Προγράμματος egg – enter•grow•go

Η MPlegal είναι Υποστηρικτής του Προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «egg – enter•grow•go», που σχεδιάστηκε από τη Eurobank και το Corallia με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την τόνωση της νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας.