Σεμινάριο, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή

Σεμινάριο στο ερευνητικό κέντρο ΑΘΗΝΑ – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης από τον Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, με τίτλο “Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για Προγράμματα Υπολογιστή:
Εισαγωγή και ανάλυση επιμέρους  ζητημάτων“.