Τεύχος 3/2012 της Διοικητικής Δίκης

Κυκλοφόρησε το 3ο τεύχος της Διοικητικής Δίκης για το 2012. Στο τεύχος αυτό δημοσιεύεται σημείωση του Β. Παπακωνσταντίνου στην απόφαση ΔΕφΑθ 19/2012 (εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια, σελ.787επ).