Έναρξη λειτουργίας του νέου website της MPlegal

Σήμερα ξεκινά τη λειτουργία του ο νέος ιστότοπος της MPlegal, καθώς επίσης και ενεργοποιούνται οι LinkedIn και Twitter λογαριασμοί της. Υπενθυμίζουμε το techlaw.gr , το οποίο λειτουργεί ως text repository με αντικείμενο τους τομείς ειδίκευσης της εταιρείας μας, και περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας.